LenasArt.nu

Kreativ färg - Kreativ form

Så har jag då....

Kategori: Blogg

...arbetat sista dagen för det här året och på nuvarande arbete. Dagen har ägnats åt att flytta möbler från våning 4 till våning 2, installerat dator, gallrat pärmar, rensat mailbox. fixat och donat fikat med nya arbetskamrater.... och och och.....det blev så tomt, så tomt på min gamla arbetsplats och så fint så fint på min nya! Nytt år, nya arbetsuppgifter,,,känns kul och spännande!

Tyvärr är jag bycket sduvig ikväll och håller på att få ed kraftig förkyldig lagob till dyårsaftod...typiskt, med det hiddrar idte big fråd att gå ded i ateljéd dågra tibbar i alla fall.

Host, host!!!! Skall fota lite i ateljén ikväll kanske....