LenasArt.nu

Kreativ färg - Kreativ form

COVID-19 - INFORMATION

Kategori: COVID-19

ATELJE & GALLERI LENASART
Updaterad 11 januari 2022
 
* Vi följer även under våren gällande restriktioner och rådande pandemilag för att begränsa
   smittspridning av COVID-19.
 
* Vi jobbar med små målargrupper med begränsat antal deltagare i varje grupp.
 
* Det finns handsprit, engångsplasthandskar och engångsmunskydd till förfogande för den som önskar.
 
* Ytor spritas och rengörs dagligen.
 
* Stora luftiga lokaler  
 
* Självklart är vi alla som vistas i lokalerna friska och håller oss hemma vid symptom.